www.bratislive.sk
PortalVs.sk - Nevie na ak kolu si da prihlku ?Fajnorka
Oznámenie – zmena účtu v školskej jedálni

Vedenie Školskej jedálne pri ZŠ a Gymn s VJM, Dunajská 13, 814 84 Bratislava touto cestou Vám oznamuje, že od 01.01.2014 naše účty vo VÚB banke budú zrušené a s touto platnosťou bude zriadený účet v Štátnej pokladnici na pokyn zriaďovateľa.

Nový účet:

   Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

   Číslo účtu : 7000496706 / 8180

   IBAN : SK90 8180 0000 0070 0049 6706 

Zároveň upozorňujeme všetkých stravníkov, aby úhradu za obedy v mesiaci január už

posielali na nový účet, resp. úhradu realizovali poštovou poukážkou.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

 
Prispevky do pamätnice

Prispevky do pamätnice poslané do 30.11.2013, budú spracovavané do samostatnej publikácie.

  

Milý absolvent,

 

je to už niekoľko rokov, čo ste opustili brány Fajnorky, no ako jej absolvent ste sa navždy stali súčasťou jej histórie. Preto nám je cťou Vám oznámiť, že v septembri zaháji Vaša stredná škola už svoj 110. školský rok, ktorý bude plný osláv 110. výročia založenia školy a budeme veľmi radi, ak sa aj Vy stanete ich súčasťou.

 V súvislosti so 110. výročím školy bol odštartovaný projekt „Čo mi dala Fajnorka“ zameraný práve na jej absolventov. Za toľké desaťročia fungovania školy vyšli z jej brán už tisíce budúcich inžinierov, stovky vynikajúcich technikov, ekonómov či niekoľko úspešných športovcov, hudobníkov, právnikov, ba aj nejeden minister.

 Radi by sme mozaiku našich absolventov obohatili, a preto by sme aj Vásradi požiadali o prispenie do profilu absolventov Fajnorky svojím príspevkom na otázku „Čo mi dala Fajnorka?“. Budeme veľmi radi, ak nám dáte o sebe vedieť a popíšete nám svoje spomienky na školu ako aj svoju cestu od ukončenia Fajnorky. Nech už ste zotrval vo svete strojárskom alebo Vás osud zavial na úplne iné smery, radi by sme sa o tom dozvedeli.

 Aké sú Vaše spomienky na štúdium na Fajnorke? Na ktorého učiteľa radi s úsmevom spomínate?

 Kam smerovali vaše cesty po ukončení štúdia? Stali ste sa skutočne strojárom?

 Kde pracujete dnes? Ako sa Vám táto práca páči? Čo je jej náplňou?

 Ak nám poskytnete odpovede na tieto otázky, možno sa práve Vy stanete víťazom súťaže o „najúsmevnejší príbeh“. Príspevky absolventov budú využité ako súčasť expozície histórie školy a profilu jej absolventov.

 Svoj príspevok nám môžete zaslať poštou na adresu školy, prostredníctvom mailu alebo ako správu na oficiálnu stránku školy na Facebooku (viď. kontakty uvedené nižšie).

 Budeme radi, ak sa súčasťou osláv 110. výročia školy stanete nielen prostredníctvom svojho príspevku, ale aj aktívnou účasťou na jednom z plánovaných podujatí v priebehu roka. Harmonogram podujatí pri príležitosti 110. výročia školy bude zverejňovaný na oficiálnych stránkach školy, no už dnes si Vás dovoľujeme pozvať na v histórii školy prvý Nedeľný deň otvorených dverí – Stretnutie generácií, ktorý sa uskutoční 26. januára 2014 od 10.00 do 16.00v deň prvých absolventských skúšok školy v roku 1904,a bude venovaný nielen verejnosti, no najmä žiakom, učiteľom a absolventom školy.

 

Tešíme sa na Váš príspevok do projektu „Čo mi dala Fajnorka“ ako aj na Vašu účasť pri oslavách 110. výročia školy.

 

S pozdravom

Organizačný výbor 110. výročia školy

 


DnesDnes158
VčeraVčera178
Tento týždeňTento týždeň687
Tento mesiacTento mesiac2804
CelkovoCelkovo412373