Leto na Fajnorke 2022

Milí žiaci! 

Trávite letné prázdniny v meste? 

Fascinuje vás svet techniky? 

Chcete si precvičiť anglický jazyk? 

Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, potom sme tu práve pre vás. 

Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží – známa ako FAJNORKA –  organizuje 

Leto na Fajnorke 

Pre účastníkov sme si pripravili tri dni naplnené hrami, tvorivými dielňami, výzvami pre budúcich konštruktérov, vynálezcov a vývojárov. Budú sa stavať mosty, konštruovať padáky, zapájať hydraulické a pneumatické obvody, pracovať s 3D tlačiarňou, ovládať robot a tí najšikovnejší si zoberú domov aj svoje výrobky.

Kde: v budove Strednej priemyselnej školy strojníckej, Fajnorovo nábr. 5, 814 75 Bratislava 

Kedy: 23. 8. – 25. 8.2022, v čase 8:00 – 16:00 

Určené pre: žiakov základných škôl od 13 rokov 

Cena: 80 € (vrátane stravy – desiata, obed, olovrant a pitný režim) 

Číslo účtu: SK5802000000001193905555 – OZ SPOLOK STROJÁROV (do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa) 

Leto na Fajnorke sa bude konať v súlade s platnými hygienickými opatreniami. 

Záväznú prihlášku a potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné zaslať do 4.7.2022 na leto@fajnorka.sk

Zanechaj komentár: