Leto na Fajnorke 2023

Tri dni zamerané na zaujímavosti zo sveta vedy, techniky a technológií. Naša škola v podaní absolventov, študentov a našich učiteľov formou praktickej práce a pokusov.

Pre účastníkov sme si pripravili hry, tvorivé dielne, výzvy pre budúcich konštruktérov, vynálezcov a vývojárov. Budú sa zostrojovať padáky, zapájať hydraulické a pneumatické obvody, pracovať s 3D tlačiarňou, ovládať robot a tí najšikovnejší si zoberú domov aj svoje výrobky.

Kde:               budova SPŠ Strojníckej, Fajnorovo nábr. 5, 814 75 Bratislava

Kedy:             22. 8. – 24. 8. 2023, v čase 8:00 – 16:00

Určené pre:   žiakov základných škôl od 13 rokov

Kapacita:       30 osôb

Cena:             100 € (v cene je zahrnutý celý program vrátane stravy – desiata, obed, olovrant a pitný režim)

Číslo účtu:     SK5802000000001193905555 – OZ SPOLOK STROJÁROV (do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa)

Záväznú prihlášku a potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné zaslať do 4.7.2023 na leto@fajnorka.sk

Zanechaj komentár: