FAJNORKA

O ŠKOLE

Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave patrí v systéme vzdelávania medzi technické odborné školy, ktoré poskytujú úplné stredné vzdelanie. Škola organizuje denné štúdium končiace sa maturitou s dĺžkou štúdia 4 roky.

Na denné štvorročné štúdium sa môžu hlásiť absolventi deviateho ročníka základnej školy a piatej triedy osemročných gymnázií. Na denné dvojročné kvalifikačné pomaturitné štúdium sa môžu hlásiť žiaci s maturitou na gymnáziu alebo nestrojárskej strednej odbornej škole. Na denné dvojročné špecializačné pomaturitné štúdium sa môžu hlásiť žiaci s maturitou na strojárskom študijnom odbore SPŠ alebo SOU.

Výučba je zameraná na činnosti, ktoré vyžadujú dobrú úroveň teoretickej prípravy s primeranou praktickou zručnosťou. Absolventi sa môžu uplatniť priamo v praxi alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Škola má právnu subjektivitu, je financovaná zo štátneho rozpočtu, je zriadená Krajským úradom Bratislavského kraja a je riadená Odborom školstva Krajského úradu Bratislavského kraja.

Close Menu