FAJNORKA

O ŠKOLE

Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave patrí v systéme vzdelávania medzi technické odborné školy, ktoré poskytujú úplné stredné vzdelanie. Škola organizuje denné štúdium končiace sa maturitou s dĺžkou štúdia 4 roky.

Na denné štvorročné štúdium sa môžu hlásiť absolventi deviateho ročníka základnej školy a piatej triedy osemročných gymnázií.

Výučba je zameraná na činnosti, ktoré vyžadujú dobrú úroveň teoretickej prípravy s primeranou praktickou zručnosťou. Absolventi sa môžu uplatniť priamo v praxi alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Škola má právnu subjektivitu, je financovaná zo štátneho rozpočtu, je zriadená Krajským úradom Bratislavského kraja a je riadená Odborom školstva Krajského úradu Bratislavského kraja.