Pokyny k nástupu do školy v stredu 02.09.2020

Share on facebook
Share on email
Share on print

Každý žiak je povinný pri nástupe do školy mať zo sebou vyplnené a zákonným zástupcom podpísané dve tlačivá nižšie:

Príchod žiakov a zápis sa budú konať za prísnych hygienic-kých opatrení ( rúško, odstup, ruky) Príchod žiakov 2. – 4. ročníka do školy je o 8.00 hod., každý do svojej triedy.

Zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať v aule školy podľa odborov: –

  • Technické lýceum I.A 9.00 – 9.45 hod.
  • Mechatronika I.B 10.00 – 10.45 hod.
  • Strojárstvo I.C 11.00 – 11.45 hod.

Zápisu sa zúčastní žiak a jeho zákonný zástupca, ktorí si so sebou prinesú:

  1. Rúško, pero a zápisník
  2. Občiansky preukaz
  3. Zápisný lístok vydaný základnou školou ( ak sa zákonný zástupca osobne nezúčastní zápisu, musí podpísať zápisný lístok dopredu )
  4. Vyplnenú žiadosť na ISIC kartu ( ak sa zákonný zástupca osobne nezúčastní zápisu, musí podpísať žiadosť z oboch strán dopredu )
  5. 20,- eur na vybavenie ISIC karty

Zanechaj komentár: