Súťaže pre žiakov

Share on facebook
Share on email
Share on print

Dávame Vám do pozornosti dve súťaže pre žiakov:

  1. Misia Mars 3 (tretí ročník súťaže)
  • pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy a techniku a majú ambície využiť svoje vedomosti aj za hranicami Zeme;
  • registrácia od 18. februára do 9. mája 2021
  • viac informácií: https://energoland.sk/misia-mars/
  1. JUNIOR INTERNET (16. ročník súťažnej konferencie) – vyhlasuje organizácia AMAVET
  • súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl;
  • individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o online priestor – 6 súťažných kategórií;
  • prihlasovanie do 15. marca 2021
  • viac informácií: https://www.juniorinternet.sk/cms/

Zanechaj komentár: