DOD

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Deň otvorených dverí na Fajnorke

 

... pripravujeme ...

Deň otvorených dverí znamená pre Fajnorku deň plný návštev, pretože už niekoľko rokov ho organizujeme pravidelne pre širokú verejnosť, či už ide o bývalých absolventov, alebo budúcich žiakov školy, alebo len tak pre zážitky zbierajúcich návštevníkov.