DOD

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Najbližší Deň otvorených dverí našej školy sa uskutoční:

7. novembra 2019

od 09.00 - 16.00!

VŠETCI STE VÍTANÍ

Deň otvorených dverí znamená pre Fajnorku deň plný návštev, pretože už niekoľko rokov ho organizujeme pravidelne pre širokú verejnosť, či už ide o bývalých absolventov, alebo budúcich žiakov školy, alebo len tak pre zážitky zbierajúcich návštevníkov.