Krúžky

Krúžková činnosť vytvára podmienky pre záujmovú a oddychovú činnosť žiakov, môže pomáhať pri príprave na vyučovanie, rovnako sa môže podieľať na rozvíjaní nadania a špecifických schopností.

Krúžok je v podstate pravidelná činnosť organizovaná pre žiakov v aktuálnom školskom roku. Každý žiak dostane na začiatku školského roku tlačivo „Vzdelávací poukaz“. So zákonnými zástupcami ho vyplní a odovzdá poskytovateľovi záujmového vzdelávania podľa ponúk a záujmu ešte v septembri daného školského roku. Najčastejšie sú vzdelávacie poukazy našich žiakov vrátené späť do školy a zaradené podľa ich výberu z ponuky krúžkov uvedenej nižšie.

Krúžky vypísané pre školský rok 2023/2024:

Krúžky 2023/2024 pdf