Odborná prax zameraná na moderné
výrobné technológie