História

Otvorenie Siene histórie školy SPSŠ

Sieň histórie
Sieň histórie
Sieň histórie
Sieň histórie
Sieň histórie
Sieň histórie
Sieň histórie
Sieň histórie
Sieň histórie
Sieň histórie
Sieň histórie
Sieň histórie
Sieň histórie

Sieň vznikla v šk. roku 2013/2014 pri príležitosti 110. výročia založenia školy zo skromných zbierok učiteľov a s ich aktívnou pomocou.

Nachádza sa v priestoroch auly školy. Sú v nej umiestnené historické fotografie exteriérov a interiérov školy, zoznamy všetkých riaditeľov a učiteľov od jej vzniku a zoznamy absolventov. Na stenách sú historické maturitné tablá, fotografie učiteľských zborov z rôznych období, ako aj zbierka pozvánok na stužkové slávnosti. Na stoloch sú rozmiestnené dobové učebné pomôcky, rôzne pedagogické dokumenty, ročenky a ukážky grafických prác žiakov . Nechýbajú ani športové trofeje.

Srdečne vás pozývame do našej Siene, v ktorej vám podrobnú komentovanú prehliadku podá Ing. Juraj Peštuka, autor výstavy.

Na WWW stránkach nájdete celú podrobnú históriu našej školy, mená učiteľov a žiakov, ktorí na našu školu chodili + veľké množstvo fotiek.