Prijímačky

OZNAM O PRIJÍMACÍCH POHOVOROCH

TERMÍN

13. máj 2019

TERMÍN

16. máj 2019

Pomaly k nám prichádzajú vaše prihlášky na štúdium na našej škole. Po zaevidovaní prihlášky pošleme každému záujemcovi poštou pozvánku na prijímacie pohovory. Súčasťou zásielky bude aj informácia o prípravnom kurze k pohovorom.

Close Menu