Prijímačky

OZNAM O PRIJÍMACÍCH POHOVOROCH

Pri prijímacích pohovoroch škola postupuje podľa usmernení Ministerstva školstva.

V prípade otázok ohľadom prijímacích pohovorov nás neváhajte kontaktovať na prijimacky@fajnorka.sk.

 

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2023/2024:

Stiahnuť súbor