Prijímačky

OZNAM O PRIJÍMACÍCH POHOVOROCH

Pri prijímacích pohovoroch škola postupuje podľa usmernení Ministerstva školstva.

Prijímacie pohovory pre šk. rok 2021/2022 sú ukončené. Pre šk. 2022/2023 ešte prijímacie pohovory vypísané nie sú.