Prijímačky

OZNAM O PRIJÍMACÍCH POHOVOROCH

Pri prijímacích pohovoroch škola postupuje podľa usmernení Ministerstva školstva.

Aktualizované kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2022/2023:

Stiahnuť súbor

Pre uchádzačov o štúdium je EDUID školy 1 000 00027.

V júni pripravujeme druhé kolo prijímacích pohovorov, máme ešte osem voľných miest.

V prípade otázok ohľadom prijímacích pohovorov nás neváhajte kontaktovať na prijimacky@fajnorka.sk.

 

Predbežné kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2023/2024:

Stiahnuť súbor