STEP IN

Číslo zmluvy: 2020-1-SK01-KA226-VET-094400 Projekt STEP IN je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu ERASMUS+.

V projekte STEP IN spolupracujeme s partnerskými vzdelávacími inštitúciami SOŠ technická, Bratislava, Slovenská republika; IIS Olivetti, Ivrea, Taliansko; TYOTEHOSEURA RY, Rajamaki, Fínsko; Vyšší odborná škola, Strední škola, Centrum odborne pripravy, Sezimovo Usti, Česká republika a  INAK, Kremnica, Slovenská republika.

Projekt je zameraný na tvorbu digitálnych materiálov pre stredné odborné školy v obore Obrábanie, Logistika, Hydraulika a Pneumatika. Cieľom je uľahčiť výuku učiteľom ako aj študentom, hlavne pri dištančnom vzdelávaní.

V súčasnosti pripravujeme krátke odborné videá a online testy z mechatroniky, ktoré pomôžu s výukou konkrétnych oblastí z hydraulických a pneumatických mechanizmov.

Viac informácií nájdete na: STEP IN to the online world/virtual learning, Facilitation of access to Vocational practice through online teaching at secondary technical schools