Napísali o nás

Časopis Zváranie

Naša škola sa umiesnila na prvom mieste z odborných škôl podľa úspešnosti absolventov v Bratislavskom kraji.

Zdroj (Hospodárske noviny)

BSK testoval elektromobil so študentmi na Fajnorke.

Zdroj (Bratislavský kuriér)