Triedne aktívy

Rodičia žiakov školy majú právo zúčastňovať sa na aktívoch rodičovských združení, ako aj informačných dňoch, kde môžu získať informácie o prospechu a správaní svojho dieťaťa.

Triedne aktívy sa budú konať 21. 5. 2024 o 16:30.