Triedne aktívy

Rodičia žiakov školy majú právo zúčastňovať sa na aktívoch rodičovských združení, ako aj informačných dňoch, kde môžu získať informácie o prospechu a správaní svojho dieťaťa.

Triedne aktívy združenia rodičov sa uskutočnia od 17.00 hod. v termínoch:
25. september 2017 ( pondelok )
16. január 2018 ( utorok )
Informačné dni budú od 14.00 hod. do 16.00 hod. v termínoch:
28. november 2017 ( utorok )
apríl 2018 (bude upresnený deň )