Triedne aktívy

Rodičia žiakov školy majú právo zúčastňovať sa na aktívoch rodičovských združení, ako aj informačných dňoch, kde môžu získať informácie o prospechu a správaní svojho dieťaťa.

... pripravujeme pre školský rok 2020/2021 ...