Spolupráca

SPOLUPRÁCA S PODNIKMI

VUZ

Výskumný ústav zváračský

Priemyselný inštitút SR je medzinárodne uznávané vedecko-výskumné, vývojové a výrobné pracovisko, najmä v oblasti zvárania a príbuzných technológií a procesov. Bol založený v Bratislave v roku 1949 a už takmer 70 rokov nepretržite poskytuje na najvyššej odbornej úrovni inovatívne riešenia pre priemysel v oblasti materiálového inžinierstva, zvárania, navárania, spájkovania, striekania, tepelného delenia a tepelného spracovania.

Je členom Medzinárodného zváračského inštitútu – International Institute of Welding (IIW) a Európskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie – European Welding Federation (EWF). Organizuje vzdelávanie personálu vo zváraní podľa smerníc EWF, IAB a NDT. 

Certifikuje personál vo zváraní a NDT, systémy manažérstva kvality vo zváraní a výrobkov. Pôsobí ako notifikovaná osoba s oprávnením osvedčovať vybrané zváračské zariadenia.

Výskumný ústav zváračský je mimoriadne aktívny v riešení excelentných výskumno-vývojových a iných odborných projektov v rámci medzinárodných partnerstiev, vrátane prestížnych projektov Siedmeho rámcového programu a Horizontu 2020.

Poskytuje už dlhodobo kvalitné odborné stáže pre žiakov našej školy, ako aj pre študentov zo zahraničia, najmä zo Švédska.

Firma FESTO vybudovala na našej škole škole laboratória pneumatiky a hydrauliky a v rámci spolupráce:

– Zabezpečuje odborné cvičenia žiakom SPŠS študujúcim špecializáciu zameranú na priemyslenú informatiku, automatizáciu, mechatroniku, príp. ďalšie špecializácie

– Prispieva k vytvoreniu a realizácii aktívneho systému výberu a prípravy žiakov so zameraním na potreby a rozvoj spoločnosti

– Aktívne spolupracuje pri napĺňaní školského vzdelávacieho programu SPŠS v oblasti priemyselnej informatiky

ZSSK, a. s.

ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO

Spoločnosť podľa vzájomnej zmluvy umožní študentom vybraných študijných odborov realizáciou praxe na svojich pracoviskách, ktorá bude v súlade s učebnými osnovami.

Hlavným cieľom praxe bude výber a príprava najvhodnejších študentov počas posledného roku štúdia na prijatie do pracovného pomeru v ZSSK po úspešnom ukončení štúdia.

Japonská firma SMC bola založená v roku 1959 ako výrobca filtrov a filtračných vložiek zo spekaného bronzu. Od roku 1961 začala firma vyrábať prvú radu pneumatických prvkov pre úpravu stlačeného vzduchu. 
Firma SMC sleduje spokojnosť zákazníkov po celom svete a podporuje automatizácie prostredníctvom najmodernejších pneumatických technológií. Ako najväčší výrobca pneumatických prvkov na svete taktiež spolupracuje z našou školou. V rámci spolupráce nám zabezpečuje:

– odborné technické poradenstvo
– odborné cvičenia na reálnych komponentoch
– vzdelávanie študentov v oblasti automatizácie

Zahraniční študenti chodia na stáže aj do :

PT ENGINEERING s r.o.

Gruzínska 18
821 01 Bratislava
Konštrukčná a projekčná činnosť v oblasti strojárstva a stavebníctva.

SR Scooter racing shop

Borekova 10, Podunajské Biskupice
www. skutreBA.sk

PRO RACING - Ing. Vladimír Friedl

Bajkalská 29 (PRO RACING)
821 05 Bratislava

Medical Glass je výrobný podnik so sídlom v Bratislave vyrábajúci medicínske obaly – sklenené fľaštičky a ampulky pre farmaceutické použitie.

Svoje pôsobenie začal podnik v roku 1991 a to výlučne výrobou ampuliek, avšak v roku 1997 rozšíril svoj výrobný sortiment o sklenené fľaštičky.

V roku 2005 sa stala spoločnosť Medical Glass súčasťou divízie farmaceutických systémov talianskej spoločnosti Stevanato Group. V súčasnosti ide o rýchlo sa rozrastajúci podnik, ktorý pôsobí na trhu po boku svojich sesterských podnikov nesúcich značku Ompi so závodmi v Taliansku, Mexiku, Číne a v Brazílii, pokrývajúcimi trhy na jednotlivých kontinentoch. Súčasťou skupiny sú aj firmy Balda v Nemecku a USA(plastické obaly a komponenty pre farmaceutický priemysel) a firmy Innoscan a SVM z Dánska(kontrolné systémy a balenie)

Vynikajúca kvalita, vysoká produktivita a nepretržité inovácie sú hlavnými charakteristikami všetkých výrobkov vyrábaných pod značkou Ompi, pôsobiacej na farmaceutickom trhu injekčných výrobkov.

Medical Glass, ako súčasť skupiny Stevanato Group, výrazne prispieva k poslaniu skupiny – vytvárať systémy a procesy, ktoré zaručujú integritu parenterálnych liekov. Prostredníctvom neustálych inovácií a priekopníctva v oblasti nových trendov sa Stevanato Group snaží plnohodnotne prispievať do farmaceutického priemyslu a ponúkať svojim zákazníkom tie najlepšie riešenia, ktoré kladú dôraz v prvom rade na bezpečnosť pacienta.

,,Spoločnosť SLOVWELD ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA , ponúka praktickú a teoretickú výučbu v oblasti zvárania kovov, aj menšie opravy súčastí  strojov a zariadení  z týchto materiálov.

V rámci odbornej praxe žiakov sme so SPŠ strojníckou zahájili projekt, v rámci ktorého žiaci získajú zváračský preukaz.