Spolupráca

Zahraničné partnerské školy

Fajnorka má široko rozvinutú spoluprácu so zahraničnými školami podobného zamerania ako je naša škola vo Švédsku a vo Fínsku.

Spolupráca sa neustále rozvíja v rovine výmeny skúseností v oblasti vzdelávania, pričom skúsenosti si navzájom odovzdávajú učitelia aj žiaci. Tieto školy v súčasnosti zabezpečujú pre našich žiakov aj odbornú prax v podnikoch.

Spolupráca sa rozvíja v rámci programu Európskej únieERASMUS + ( COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, SOCRATES), ktorý umožňuje zabezpečovať odbornú prax pre našich žiakov v zahraničí ale aj pre zahraničných študentov z partnerských škôl v slovenských podnikoch.

Švédsko

Miesto: Göteborg
Partnerská škola: SKF TechniskaGymnasium

Švédsko

Miesto: Västerås
Partnerská škola: ABB Industrigymnasium

Fínsko

Miesto: Kajaani
Partnerská škola: KainuunAmmattiopisto