Suplovačka

Náhradný rozvrh

Pozorne si pozrite dátum na ktorý deň suplovačka platí. Žiadne špekulácie a výhovorky zo strany žiakov nebudú akceptované. Dátum je uvedený na začiatku dokumentu suplovačky.

Môže sa stať že údaje na internete sa nezhodujú s nástenkou v škole. Rozdiel je spôsobený dodatočným doplnením v ranných hodinách. V tom prípade platí to čo je v škole na nástenke.

Niekedy sa môže stať že vám otvorí starú suplovačku napriek tomu že je aktualizovaná. Refreshnite (obnovte) link.