Hospodársky týždeň triedy III.A

V šk. roku 2019/2020 absolvovali manažérsky kurz Hospodársky týždeň od 23.09. do 27.09. 2019 žiaci III.A triedy, ktorí sa rozhodli vyrábať a predávať grily.

Manažéri troch konkurenčných podnikov si veľmi dobre uvedomovali, že na trhu môžu byť úspešní len vtedy, keď budú vyrábať kvalitné grily, o čo sa pokúšali celé 4 dni („roky“) podnikania. Na dobrej úrovni bola aj tvorba plagátovej, audio i videoreklamy, ktorú žiaci zahrali „v priamom prenose“ pred hodnotiacou porotou.

Na valnom zhromaždení členovia predstavenstiev akciových spoločností prezentovali dosiahnuté výsledky „4 – ročného podnikateľského úsilia“. Manažérsky kurz slávnostne ukončila zástupkyňa riaditeľa školy, pani Ing. Jana Pauscheková, odovzdaním osvedčení žiakom III.A triedy.   

Veríme, že získané vedomosti, ale najmä praktické skúsenosti, využijú žiaci III.A nielen počas maturitných skúšok ako žiaci študijného odboru technické lýceum, ale aj počas vysokoškolského štúdia a mnohí tiež v podnikateľskej praxi.

Atmosféra manažérskeho kurzu bola zachytená aj na priložených fotografiách.

Ing. Daniel Boďo

Zanechaj komentár: