Pokyny k zápisu do školy v stredu 5. 6. 2024

Zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať v aule školy podľa odborov:

– Strojárstvo                                               o 14.00 hod.

– Technické lýceum                                      o 14.45 hod.

– Mechatronika                                           o 15.30 hod.

– Technické lýceum – bilingválne                 o 16.00 hod.

Prosíme o trpezlivosť, ak predpokladané časy nebudú z kapacitných dôvodov úplne presne dodržané.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca žiaka a žiak (dobrovoľne), ktorí si so sebou prinesú:

1. Pero a zápisník

2. Občiansky preukaz

3. 25,- eur na vybavenie ISIC karty

4. Žiaci s vývinovými poruchami donesú: Správy z diagnostických vyšetrení – ak neboli priložené k prihláške na SŠ.

Preberanie technických projektov z prijímacích skúšok je možné v čase zápisu od 14.00 do 16.00 hod.

Zanechaj komentár: