Leto na Fajnorke 2024

Pre účastníkov sme si pripravili tri dni naplnené hrami, tvorivými dielňami, výzvami pre budúcich konštruktérov, vynálezcov a vývojárov. Budú sa zostrojovať padáky, zapájať hydraulické a pneumatické obvody, pracovať s 3D tlačiarňou, ovládať robot a tí najšikovnejší si zoberú domov aj svoje výrobky.

Kde: v budove Strednej priemyselnej školy strojníckej, Fajnorovo nábr. 5, 814 75 Bratislava
Kedy: 20.  8. – 22. 8. 2024, v čase 8:00 – 16:00
Určené pre: žiakov základných škôl od 13 rokov
Cena: 100 € (v cene je zahrnutý celý program vrátane stravy – desiata, obed, olovrant a pitný režim)
Kapacita: 40 žiakov

Kontakt: leto@fajnorka.sk
Prihlásenie: do 5. 7. 2024

Zanechaj komentár: