Pokyny k zápisu do školy vo štvrtok 1. 6. 2023

Zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať v aule školy podľa odborov:

– Strojárstvo                                                14.00 – 14.45 hod.

– Mechatronika                                           14.45 – 15.30 hod.

– Technické lýceum – bilingválne             15.30 – 16.15 hod.

– Technické lýceum                                     16.15 – 17.00 hod.

Zápisu sa zúčastní žiak a jeho zákonný zástupca, ktorí si so sebou prinesú:

1. Pero a zápisník

2. Občiansky preukaz

3. 22,- eur na vybavenie ISIC karty

4. Žiaci s vývinovými poruchami donesú správy z diagnostických vyšetrení – ak neboli priložené k prihláške na SŠ.

Zanechaj komentár: