Dejíny školstva v Bratislavskej župe – online konferencia

Náš pán riaditeľ Felix Dömény bol jedným z rečníkov na online konferencii pri príležitosti podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Tento rok prebehol už 11. ročník s témou Dejiny školstva v Bratislavskej župe.

Konferencia sa mala pôvodne konať na území našej školy avšak musela plne byť prenesená do online priestoru. Konferencia sa okrem dejín školstva venuje architektúre, kultúrnym pamiatkam.

Linka na elektronickú konferenciu je tu: DEJINY ŠKOLSTVA V BRATISLAVSKEJ ŽUPE

Konferenciu organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academia Istropolitana Nova. Odbornými partnermi konferencie sú Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Krajský pamiatkový úrad Bratislava a Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave. Konferencia je v poradí už jedenástym ročníkom v rámci série konferencií o kultúrnom dedičstve Bratislavského kraja. Zborníky z jednotlivých ročníkov sú prístupné elektronicky na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja (www.bratislavskykraj.sk/publikacie) a tiež AINovy (www.ainova.sk/publikacie).

Zanechaj komentár: