Fajnoráci vyhrali medzinárodnú súťaž „Strieborný piest SMC 2023“

Medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl, Strieborný piest SMC, sa koná už od roku 2015. Pravidelne sa jej zúčastňujú stredné odborné školy z Česka a Slovenska zamerané na  priemyselnú automatizáciu, mechatroniku a elektrotechniku. Tento ročník je špecifický, prvýkrát sa konalo národné kolo na Slovensku. Zúčastnilo sa ho 19 súťažných tímov.

21.03 2023, v deň konania súťaže, sa dvoj až troj-členné družstvá stretli  v šiestich kolách. V neľahkom boji o víťazstvo národnej súťaže žiaci Strednej priemyselnej školy strojníckej, Fajnorovo náb. 5  Bratislava získali 1 . miesto v zložení J. Havlík, M. Danko, M. Podhorský. Náš druhý súťažný tím v zložení M. Németh, V. Uhrák, L. Uher získal 3. miesto. Tento úspech našich žiakov je aj ocenením práce pedagógov Ing. Blažeja, Ing Peštuku a Ing. Lisého, ktorí ich na súťaž pripravovali.

Viac informácii o súťaži nájdete na: https://www.smcengineering.cz/

Zanechaj komentár: