Hospodársky týždeň III.C

V šk. roku 2019/2020 absolvovali manažérsky kurz Hospodársky týždeň od 25. 11. do 29. 11. 2019 žiaci III.C triedy. Počas štyroch dní, kde každý deň je rokom podnikania, uskutočňovali žiaci – manažéri dôležité podnikateľské rozhodnutia v  troch akciových spoločnostiach, ktoré si navzájom konkurovali. Pod vedením skúsených lektorov, Ing. Boďa a Ing. Téglaša, sa učili orientovať v zložitom podnikateľskom prostredí a rozhodovať o dôležitých aktivitách svojich podnikov. Posledný deň manažérskeho kurzu prebiehali valné zhromaždenia, kde každý žiak, člen správnej rady, prezentoval činnosť toho podnikového úseku, ktorý riadil.

Tentoraz sa žiaci III.C triedy rozhodli vyrábať a predávať detektory kovov. Po prevzatí firmy úspešne podnikali na slovenskom trhu. Počas podnikania si firmy „vyskúšali“, ako chutí neúspech, keď sa dostali do straty. Nenechali sa však odradiť a keď aj v poslednom roku podnikania dosiahla jedna firma stratu, hospodársky výsledok bol za všetky „roky podnikania“ pozitívny. Úspešní boli všetci, bez rozdielu na veľkosť dosiahnutého zisku. Veď v podmienkach blížiacej sa hospodárskej krízy je úspechom prežitie firmy a nie hospodársky výsledok. Pri tvorbe plagátovej, audio a hranej reklamy si otestovali svoju kreativitu aj „ herecké“ schopnosti. Na valnom zhromaždení každého podniku žiaci prezentovali dosiahnuté hospodárske výsledky. Na záver kurzu každý absolvent dostal z rúk riaditeľa školy Ing. Döményho osvedčenie, ako doklad o úspešnom ukončení manažérskeho kurzu.

Získané vedomosti, ale najmä praktické skúsenosti využijú žiaci III.C nielen počas stredoškolského, prípadne vysokoškolského štúdia a mnohí tiež v podnikateľskej praxi, k čomu im želáme veľa úspechov.

Pre žiakov je takáto netradičná forma získavania vedomostí osobitne príťažlivá, ako vidieť aj z priložených fotografií.

Zanechaj komentár: