Hospodársky týždeň triedy III.B

V šk. roku 2019/2020 absolvovali manažérsky kurz Hospodársky týždeň od 21. 10. do 25. 10. 2019 žiaci III.B triedy. Počas štyroch dní, kde každý deň je rokom podnikania, uskutočňovali žiaci – manažéri dôležité podnikateľské rozhodnutia v  troch akciových spoločnostiach, ktoré si navzájom konkurovali. Pod vedením skúsených lektorov, Ing. Boďa a Ing. Téglaša, sa učili orientovať v zložitom podnikateľskom prostredí a rozhodovať o dôležitých aktivitách svojich podnikov. Posledný deň manažérskeho kurzu prebiehali valné zhromaždenia, kde každý žiak, člen správnej rady, prezentoval činnosť toho podnikového úseku, ktorý riadil.

Tentoraz sa žiaci III.B triedy rozhodli vyrábať a predávať hasiace prístroje. Po prevzatí firmy úspešne podnikali na slovenskom trhu. Počas podnikania si firmy „vyskúšali“, ako chutí neúspech, keď sa dostali do straty. Nenechali sa však odradiť a v poslednom roku podnikania dosiahli všetky firmy zisk. Úspešní boli všetci, bez rozdielu na veľkosti dosiahnutého hospodárskeho výsledku. Ich plagátové, audio a hrané reklamy boli zaujímavé a pomáhali im v úspešnom pôsobení na slovenskom trhu. Na valnom zhromaždení každého podniku žiaci prezentovali dosiahnuté hospodárske výsledky. Na záver kurzu každý absolvent dostal z rúk riaditeľa školy, Ing. Döményho, osvedčenie ako doklad o úspešnom ukončení manažérskeho kurzu.

Získané vedomosti, ale najmä praktické skúsenosti využijú žiaci III.B nielen počas stredoškolského, prípadne vysokoškolského štúdia a mnohí tiež v podnikateľskej praxi, k čomu im želáme veľa úspechov.

Pre žiakov je takáto netradičná forma získavania vedomostí osobitne príťažlivá, ako je vidieť aj z priložených fotografií.

Zanechaj komentár: