Leto na Fajnorke

Milí žiaci! 

Trávite letné prázdniny v meste? 

Fascinuje vás svet techniky? 

Chcete si precvičiť anglický jazyk? 

Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, potom sme tu práve pre vás. 

Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží – známa ako FAJNORKA –  organizuje: 

Leto na Fajnorke 

Pre účastníkov sme si pripravili dva dni naplnené hrami, tvorivými dielňami, výzvami pre budúcich konštruktérov, vynálezcov a vývojárov. Budú sa stavať mosty, konštruovať padáky, zapájať hydraulické a pneumatické obvody. Vyskúšaš si ovládanie robota a výrobných liniek. A tí najodvážnejší sa možno odvezú na robotickej ruke.  

Kde: v budove Strednej priemyselnej školy strojníckej, Fajnorovo nábr. 5, 814 75 Bratislava 

Kedy: 24.8. – 25.8.2021, v čase 8:00 – 16:00 

Určené pre: žiakov základných škôl od 13 rokov 

Cena: 20 € (zahŕňa stravu – desiata, obed, olovrant a pitný režim) 

Číslo účtu: SK5802000000001193905555 – OZ SPOLOK STROJÁROV (do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa) 

Leto na Fajnorke sa bude konať v súlade s aktuálnou pandemickou situáciou a platnými hygienickými opatreniami. 

Záväznú prihlášku a potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné zaslať do 16.7.2021 na leto@fajnorka.sk. Prihlášku nájdete nižšie.

Zanechaj komentár: