Online vzdelávanie a digitalizácia

Náš pán riaditeľ Felix Dömény dlho bojuje za modernizáciu školstva nielen v oblasti materiálneho a technického zabezpečenia žiakov a pedagógov. Vlastnenie technológie nemá byť cieľom, ale prostriedkom k efektívnejšej práci, k rýchlejšiemu získavaniu vedomostí a zručností.

Hosťami v RÁDIO REGINA ZÁPAD boli Viera Babišová (generálna riaditeľka sekcie) – Sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávaniaAlena Petáková (riaditeľka Základnej školy Lamač) – predsedkyňa Združenia základných škôl SlovenskaFelix Dömény (riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej) – prezident Asociácie stredných odborných škôl na SlovenskuPeter Andreánsky – Inštitút duševnej práce

Viac sa dočítate po kliknutí tu

Zanechaj komentár: