Pneumatický bager

Šikovní žiaci štvrtého ročníka odboru mechatronika sa chopili šance, ktorú im ponúkol predmet Ročníkový projekt a využili ju naplno. Spoločným úsilím dokázali vymyslieť, navrhnúť, nakresliť, vytlačiť, zostaviť, pospájať pneumatický bager. Jedná sa o spojenie viacerých predmetov, z ktorých museli pri práci čerpať vedomosti: mechatronika, elektronika, programovanie, automatizácia (inžinierskych prác) a mnohé iné.

Bager je možné ovládať či už pomocou priloženého joystick-u (ktorý mimochodom tiež sami navrhli a vytlačili), ale aj pomocou aplikácie v smart zariadeniach (ktorú tiež navrhli a komunikuje s riadením pomocou Bluetooth).

„Svaly“ bagru dodáva pneumatika – a síce stlačený vzduch – pomocou pneumatických aktuátorov – valcov. Tieto valce sú riadené rozvádzačmi tzv. ventilmi. Ventily sú napokon prepínané elektricky – jedná sa teda o elektropneumatické ventily. Komponenty pneumatickej časti dodala firma SMC, globálnym lídrom trhu v oblasti priemyselnej automatizácie s pneumatickými a elektrickými systémami, za čo im patrí veľká vďaka.

Celkovo práca budí výborný dojem, je za ňou množstvo práce, driny ale aj kopec nových vedomostí. Veľká vďaka ešte raz aj žiakom IV. B triedy, menovite Martin Hilka, Jakub Vanko a Patrik Szarvas za vzornú prácu a nastolenie obrovskej motivácie pre budúcich študentov.

Zanechaj komentár: