Pokyny k nástupu do školy v pondelok 5. 9. 2022

Zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať v aule školy podľa odborov:

– Strojárstvo  I.C                                           8:00 – 8:45 hod.

– Mechatronika  I.B                                      9:00 – 9:45 hod.

– Technické lýceum  I.A                              10:00 – 10:45 hod.

– Technické lýceum – bilingválne  I.D       11:00 – 11:45 hod.

Zápisu sa zúčastní žiak a jeho zákonný zástupca, ktorí si so sebou prinesú:

1. Pero a zápisník

2. Občiansky preukaz

3. 20,- eur na vybavenie ISIC karty

4. Žiaci s vývinovými poruchami donesú správy z diagnostických vyšetrení – ak neboli priložené k prihláške na SŠ.

Zanechaj komentár: